ATEX SERIES MOTORS

MAK series motors
Ex d, Ex d e, II B e II C, II2G e II2GD, T3 - T4 T5 e T6
  • Three-phase
  • Mono-phase
  • Double speed
  • Brake motors
  • Motots for inverter duty
  • Torque motors
  • Forced ventilation motors
  • Eff 1 Motors
  • Motors for ambient from -55C to + 60C
  • Specials executions
DOWNLOAD CATALOG

LEX series motors
Ex nA II T3 IP65 II 3 G - Zona 2
Ex tD A21 IP65 T 135C II 2D - Zona 21

LEN series motors
Ex tD A22 IP55 T 155C II 3D - Zona 22
DOWNLOAD CATALOG